Vợ giám đốc đem lồn đến công trường cho công nhân đụ